72 Nguyễn Thái Học, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh (84 28) 6670 1515

Liên hệ

2

Văn phòng giao dịch

72 Nguyễn Thái Học, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại

(+84) 28 6670 1515  (+84) 966 220 220

Email

info@miennamcorp.vn  sales@miennamcorp.vn

Văn phòng trụ sở

72 Nguyễn Thái Học
Phường Tân Thành,
Quận Tân Phú
TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng trụ sở

72 Nguyễn Thái Học
Phường Tân Thành,
Quận Tân Phú
TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng trụ sở

72 Nguyễn Thái Học
Phường Tân Thành,
Quận Tân Phú
TP. Hồ Chí Minh

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI