72 Nguyễn Thái Học, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh (84 28) 6670 1515

Siêu thị

2

Hình thức hợp tác

  • Tổng thầu khai thác dịch vụ quản lý bãi đỗ xe

Các khách hàng tiêu biểu

  • Hệ thống siêu thị Co.op mart Tp. HCM
  • Hệ thống siêu thị Co.op mart Miền Đông
  • Hệ thống siêu thị Co.op mart Miền Tây
  • Hệ thống siêu thị Co.op mart Miền Trung
  • Hệ thống siêu thị Co.op mart Tây Nguyên
  • Hệ thống siêu thị Big C Tp. HCM

Các dự án tiêu biểu