72 Nguyễn Thái Học, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh (84 28) 6670 1515

Resort – Khách sạn

2

Hình thức hợp tác

  • Tư vấn giải pháp
  • Thiết kế thi công
  • Cung cấp nhân sự vận hành

Các khách hàng tiêu biểu

CĂN HỘ KHÁCH SẠN

  • Times Square, Q1
  • Hà Đô IBIS, Tân Bình
  • New World Hotel, Q1

KHU DU LỊCH

  • Khu du lịch Văn Thánh , Tân Cảng
  • StarLight Đà Nẵng, Quy Nhơn

Các dự án tiêu biểu