72 Nguyễn Thái Học, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh (84 28) 6670 1515

Tư vấn giải pháp

2

Khảo sát & Thiết kế tổng thể bãi đỗ xe

  • Khảo sát và phân tích nhu cầu chỗ đỗ xe
  • Thuyết minh cơ sở thiết kế
  • Quy hoạch thiết kế giao thông
  • Quy hoạch khu vực và thiết kế đỗ xe cho các loại phương tiện
  • Thiết kế trạm kiểm soát phương tiện vào – ra bãi xe