Author: Nguyễn Thị Tuyền

20 SỰ THẬT TÂM LÝ HỌC THÚ VỊ GIÚP BẠN KHÁM PHÁ BẢN THÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH

1.‌ ‌Mất‌ ‌khoảng‌ ‌66‌ ‌ngày‌ ‌để‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌hình‌ ‌thành‌ ‌một‌ ‌thói‌ ‌quen‌ ‌mới.‌ ‌‌2.‌ ‌Hồi‌ ‌tưởng‌ ‌lại‌ ‌những‌ ‌sự‌ ‌kiện‌ ‌dễ‌ ‌dàng‌ ‌hơn‌ ‌khi‌ ‌bạn‌ ‌nhắm‌ ‌mắt.‌ ‌‌3.‌ ‌Não‌ ‌và‌ ‌ruột‌ ‌được‌ ‌kết‌ ‌nối‌ ‌chặt‌ ‌chẽ,‌ ‌điều‌ ‌này‌ ‌giải‌ ‌thích‌ ‌tại‌ ‌sao‌ ‌một‌ ‌số‌ ‌cảm‌ ‌xúc,‌ ‌đặc‌ ‌biệt‌ ‌là‌ ‌căng‌ ‌thẳng,‌ ‌ảnh‌ ‌hưởng‌ ‌đến‌ […]

24 Ngày “Tôi Đến Với Nghề Giữ Xe”

Những ngày làm việc đầu tiên với hầm xe nóng bức, sự ồn áo, sự mệt mỏi về tinh thần, những đêm về khuya và sự không phù hợp với công việc khiến tôi dằn vặt vô cùng. Nhưng rồi với áp lực của cơm áo gạo tiền cùng với sự động viên của mọi […]